Wist je dat?

22 Juni 2024

Wist ge ... dat het zinkgat in de Heerestraat aan de kerk in Oosthoven hersteld is

 • Dat dit letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde heeft gehad mede doordat er nog een tweede zinkgat was ontstaan
 • Dat er hierdoor ook nog eens een waterleiding was gebroken met nog meer ellende als gevolg
 • Dat Murphy er mee gemoeid is maar dat er begin mei toch een wegdek is afgewerkt en er beurtelings verkeer mogelijk is
 • Dat er een nieuwe heel grote verkaveling in de maak is in de buurt van de Rist en de Veldstraat in Oosthoven
 • Dat deze verkaveling toepasselijk 'Ristevelden' gaat noemen
 • Dat er 195 wooneenheden gaan gebouwd worden
 • Dat we in een werkgroep met de fractie maar mede door veel input van Fred en Guy nog positieve input hebben gegeven
 • Dat dit misschien toch een atypische verkaveling gaat worden met oa een heel grote ondergrondse parking
 • Dat heel de verkaveling hierdoor autoluw wordt met een vlotte toegankelijkheid voor traag verkeer zoals fietsers of voetgangers
 • Dat er zowel boven als ondergronds plaats gaat zijn voor meer dan 500 fietsen met ook voldoende grote plaatsen voor bakfietsen ed
 • Dat van deze 5ha grote verkaveling maar 20% gaat bebouwd worden en er voor de rest een soort park wordt gecreëerd
 • Dat we de plannen voor deze verkaveling graag toelichten op een maandelijkse vergadering indien jullie interesse hebben
 • Dat de regionale, federale en Europese verkiezingen eraan komen
 • Dat we met een werkgroep de aanpak van deze verkiezingen aan het voorbereiden zijn met oa het plaatsen van borden, een folder ed
 • Dat we nog helpende handen kunnen gebruiken en we nog voortuintjes zoeken waar een bord mag komen
 • Dat Oud-Turnhout mee doet met de 10.000 stappenclach
 • Dat we van 1 mei tot 31 mei het opnemen tegen andere steden en gemeenten in een wedstrijd om zoveel mogelijk stappen te zetten
 • Dat iedereen weet dat bewegen je meer energie geeft en het boost je mentaal welzijn
 • Dat je je kan registreren op www.10000stappen.be
 • Dat we je ook uitnodigen om mee te doen met straatvinken op 16 mei
 • Dat straatvinken een telmoment is waarop burgers in één uur tijd noteren hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren
 • Dat we alzo proberen te weten of het verkeer duurzamer wordt en of we de doelstelling van de 'modat split 60/40' halen
 • Dat we met Vlaanderen immers tegen 2030 het aandeel autoverkeer willen doen afnemen tot 60% en voetgangers, fietsers, openbaar vervoer doen stijgen naar 40%
 • Dat je alles hierover kan lezen op www.oud-turnhout.be/straatvinken
 • Dat er de voorbije periode nog veel meer leuke en interessante dingen zijn gebeurd in onze gemeente
 • Dat bovenstaande misschien de belangrijkste waren