De mensen van

Groen Oud-Turnhout

Liesbet Dierckx

Schepen kinderen, jeugd & gezin, senioren, gezondheid, sociaal beleid en onderwijs en Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD),

Ruben Segers

Schepen mobiliteit, sport, internationale solidariteit en Landschap De Liereman

Sarah Feyen

Raadslid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD)

Alex Bosmans

Voorzitter