Oktober 2023: Wist je dat?

02 November 2023

Oktober 2023: Wist je dat?

dat het de eerste zondag van oktober kermis was in OT, zoals elk jaar?

 • dat het ook kermis is de 2e zondag van juli, zoals elk jaar
 • dat er veel verenigingen een tentje hadden gezet, handelaren hun deuren openden, en het dus braderij was
 • dat er door het goede weer veel volk op de been was op zondag
 • dat ons tweede gezondheids- en welzijnsbeurs, tijdens het weekend van de kermis, opnieuw een succes was
 • dat er hard gewerkt wordt aan de herinrichting van ons dorp
 • dat we beginnen met de heraanleg Tramwissel
 • dat de plannen zo goed als rond zijn maar het toch tot begin volgend jaar gaat duren vooraleer er aan begonnen wordt
 • dat de ventwegen gaan vervangen worden door mooie wandel boulevards
 • dat wanneer de tramwissel klaar is er eerst proefopstellingen komen op deze ventwegen
 • dat het dan alweer lang zomer is
 • dat ge alles kun volgen op "2360OTaanzet.be"
 • dat de druiven geplukt zijn op ons Oud-Turnhouts wijndomein "Het Welvaeren", op het einde van de Liereman
 • dat daar kwaliteitswijnen worden gemaakt die op concours hoge punten scoren
 • dat niet veel mensen "Het Welvaeren" kennen, maar dat je het kan bezoeken, zie website
 • dat het werkgroep financiën was
 • dat de bouw van het hofke van Chantraine, de nieuwe heischuur, natuurbegraafplaats; heraanleg stwg op Zevendonk, de herinrichting van de dorpskern en nog veel meer veel geld gaan kosten,
 • maar dat OT goed bestuurd wordt en de budgetten voorhanden zijn
 • dat begin oktober, in de Djoelen, de vrijwilligers in de bloemetjes werden gezet
 • dat Liesbet een mooie speech heeft gegeven en er daarna een optreden was van Gili
 • dat ge deze speech en vele foto's kunt terug vinden op de facebook van "Groen Oud Turnhout"
 • dat Gili een illusionist is die het publiek meermaals met verstomming deed staan
 • dat sommige politici in Oud-Turnhout dat ook kunnen ;-)
 • dat ook Ruben een mooie speech heeft gegeven
 • dat dit op de kampioenen hulde was met 231 sportlaureaten
 • dat er in OT straffe mannen en vrouwen rond lopen die een stukje kunnen sporten
 • dat het kunstgrasveld in het najaar wordt aangelegd,
 • dat we veel positieve reacties krijgen over de fietszones
 • dat er bewoners zijn die vragen om meer fietszones
 • dat Ruben goed bezig is
 • dat salto bij de actie ‘groene oases’ 13.500€ heeft binnen gehaald voor vergroening en ontharding van de speelplaats
 • dat Kempisch landschap ons als partner gaat begeleiden bij de aanleg
 • dat ook de gemeente een zelfde bedrag bijlegt en de mannen en vrouwen van de Groendienst de plannen zullen uitvoeren
 • dat er twee windmolens gaan gebouwd worden op Arselt
 • dat de gemeente extra inkomsten gaat krijgen van 5 à 6% op de winst,
 • dat deze gelden dan weer kunnen gebruikt worden om onze gemeentelijke gebouwen energie zuiniger te maken
 • dat Oud-Turnhout samen met Kortrijk penhouder en trekker is in een nieuw project Lokaal Signaal
 • dat het de bedoeling is om een tool te ontwikkelen om via de eerstelijnshulpverlening signalen en meldingen door te krijgen
 • dat we alzo proberen om gezinnen met problemen, vb lege brooddozen, sneller te kunnen opsporen
 • dat we als lokaal bestuur dan ons beleid beter kunnen laten aansluiten bij de noden in ons dorp
 • dat de kick off met een heel aantal partners heel fijn verliep, met veel interesse en engagement om er samen onze schouders onder te zetten
 • dat we goed bezig zijn in Oud-Turnhout, dank je Liesbet
 • dat we spijtig genoeg geen erkend nationaal park krijgen in de noorder Kempen
 • dat dit toeristisch gezien een gemiste kans is voor onze horeca, middenstanders en ondernemende boeren
 • dat er geen camping komt op de boerderij of vb fietsen door het water of fietsen tussen de bomen of ...
 • dat we alzo elk jaar 600.000 € mis lopen aan subsidies
 • dat we toch 139.000€ krijgen om ons klaar te stomen voor een nieuwe ronde Nationale parken
 • maar dat we desalniettemin beseffen dat we in een heel mooi stukje Vlaanderen wonen
 • dat dit het laatste Wist ge datje was voor deze keer