Schepen Liesbet Dierckx aan het woord

16 November 2023

Schepen Liesbet Dierckx aan het woord

Ook in Oud-Turnhout worden we geconfronteerd met een wijzigende context; van een relatief rijke gemeente evolueren we naar stijgende armoedecijfers. Deze toename van zowel de cijfers kinderarmoede, mensen zonder middelbare schooldiploma, jeugdwerkloosheid en een hoog aantal complexe dossiers op de sociale dienst, is verontrustend.   Liesbet Dierckx geeft haar visie op de toekomst.

Het toekomst perspectief lijkt somber door het tekort aan betaalbare woningen, tekort aan plaatsen in kinderopvang, werkbaar werk, ... Meer en meer mensen dreigen hierdoor uit de boot te vallen.  

Via het Loket Kinderopvang (LOK) weten we bijvoorbeeld dat er een fundamenteel tekort is aan kinderopvangplaatsen in onze regio en nog opvallender in onze gemeente. Daarbij zien we ook dat net de meeste kwetsbare gezinnen hier uit de boot vallen. Hierdoor krijgen kinderen niet de kansen waar ze recht op hebben. Terwijl kinderen een goede startpositie geven voor een succesvolle schoolloopbaan, hen net zal versterken!

Binnen de sociale thema’s willen wij daarom inzetten op de basis, een stabiele gezinssituatie, goed wonen, kwaliteitsvolle kinderopvang en onderwijs. Dit is belangrijk en elementair om alle kinderen gelijke kansen te bieden.  

Kinderen een goede startpositie geven voor een succesvolle schoolloopbaan, daar zetten we samen met Trampoline op in. Trampoline is een begeleidingstraject van de provincie Antwerpen voor lokale besturen. Binnen dit traject kunnen we rekenen op de expertise van VBJK (Vernieuwing in de basisvoorzieningen voor jonge Kinderen VZW). We maakten keuzes om hier beleidsmatig op in te zetten door ruimte te creëren, mensen vrij te maken.
Een team werd gevormd; maatschappelijk assistent vanuit de sociale dienst, deskundige jeugd en gezin, manager samenleving, coördinator Huis van het kind en de bevoegde schepen.  

Trampoline inspireert, helpt focussen, heel belangrijk in de veelheid van taken en situaties die op ons afkomen. De lerende netwerken werken inspirerend en bieden kansen tot uitwisseling.  

Er was de extra aanwerving binnen de jeugddienst, een nieuwe deskundige Opgroeien en Onderwijs naast de deskundige Kind, Jeugd en Gezin. 

Er werd ook sterk ingezet op een fysiek Huis van het Kind. Ons Jeugdcentrum ’t Zweepes Ven is nu dé plek waar ouders en opvoeders terecht kunnen. Ouders worden hier als volwaardige partners gezien en gezinnen met jonge kinderen worden hier optimaal ondersteund. Om dit HvK invulling te geven, zitten we samen met partners. Er is veel hulp en expertise. Vaak weten we onvoldoende van elkaar wat het aanbod is en hoe er gewerkt wordt.

Via de Speelbabbels bieden we een gevarieerd, open, aanbod aan activiteiten voor (groot)ouders en kinderen tussen 1 en 3 jaar. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek  met telkens een wisselend aanbod waarmee we een breder publiek willen bereiken. Het HvK ondersteunt ons in het uitwerken en biedt een platform om dit aanbod te promoten. 

Het organogram werd aangepast met daarin de nieuwe cluster Samenleving. Een cluster die horizontaal, verbindend werkt binnen de organisatie.  

Zo kwamen we tot een betere samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, Jeugddienst, onderwijs en OCMW.

Vanuit het OCMW wordt er meer Outreachend (naar de mensen toe gaan) gewerkt in de vorm van ‘zitdagen ’op school. Een maatschappelijk assistent gaat naar de scholen toe, heel laagdrempelig, van onder de vlag ‘Huis van het Kind’.

We startten met zitdagen in twee scholen tijdens de ouderavonden en op de startdag bij het begin van het schooljaar. Ondertussen zijn de vier SCHOT (Scholengemeenschap OT) lagere scholen ingestapt.

Tijdens zo een zitdag is ze aanwezig, geeft ze antwoord op concrete vragen. Zo wordt ze een vertrouwd gezicht, makkelijk aanspreekbaar en kan ze, indien nodig, mensen eenvoudig toeleiden naar de sociale dienst of andere eerstelijnszorg.  

Als kinderen en families van jong af goede ervaringen hebben binnen die basisvoorziening, groeit er vertrouwen, dragen ze dit mee naar de toekomst.  
Er is zoveel professionalisme, goesting, betrokkenheiden motivatie die we mogen ervaren bij de mensen die werken voor onze gemeente en onze partners. Dit werkt zeer versterkend en motiverend, zorgt voor herkenbaarheid bij alle inwoners van Oud-Turnhout.

We zien het belang van een basis die we kunnen leggen bij kinderen, we zorgen voor preventie en werken actief de drempels weg.