Ouder worden in Oud-Turnhout

06 December 2023

Ouder worden in Oud-Turnhout

Meer dan 40% van onze inwoners zijn 55 plussers.Een belangrijke groep. Senioren, bejaarden, deze termen klinken eerder betuttelend en zelfs denigrerend. We spreken beter van ‘de ervaren generaties’.

Deze generaties hebben een enorm potentieel en leveren zeer zeker een belangrijke en positieve bijdrage aan onze samenleving. Velen
zijn actief betrokken bij vrijwilligerswerk, zijn mantelzorger, vangen kleinkinderen op. Leeftijd hoeft echt geen barrière te vormen voor maatschappelijke participatie.

De passie en inzet van ervaren generaties inspireren jongere generaties om ook deel te nemen aan activiteiten en verantwoordelijkheid op te nemen.

Deze 'ervaren generaties' zijn heel divers.
Oud-Turnhout wil een seniorvriendelijk dorp zijn waar senioren zelf kunnen meewerken aan een positief seniorenbeleid. Vandaar onze seniorenraad, het aanbieden van vormingen en activiteiten.
Voor hulpbehoevende senioren is er de sociale dienst om hen bij te staan. Ook hier werken we meer outreachend, gaan we naar de mensen toe door zitdagen te organiseren in het lokaal dienstencentrum Eigenaard. Een fijne, laagdrempelige ontmoetingsplek voor senioren en andere inwoners.
Er is een aanbod activiteiten specifiek naar mantelzorgers toe om hen te ondersteunen en onze waardering uit te spreken.

In ons project Buurtgerichte zorg, werken we participatief met de bewoners samen opdat hun buurt een zorgzame buurt wordt, waar mensen graag kunnen (blijven) wonen. Een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed voelen. Een buurt waar mensen elkaar kennen en helpen, een buurt waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn. Ontmoeting is hierbij cruciaal.

 

Meer weten over Eigenaard? Klik hier!