Onderwijs in Oud-Turnhout

06 December 2023

Onderwijs in Oud-Turnhout

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van de samenleving. Goed onderwijs geeft kansen voor de toekomst. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs.

De 4 Oud-Turnhoutse basisscholen vormen samen de scholengemeenschap SCHOT. Deze werkt netoverschrijdend. De vier scholen hebben ieder hun eigen werking en pedagogisch project en werken daarnaast ook intens samen. Momenteel zijn we op zoek naar een coördinerend directeur om deze mooie en waardevolle samenwerking mee vorm te geven.

In de gemeenteschool werd ingezet op het creëren van extra ruimte door het plaatsen van modulaire klassen en de aankoop van een woning die mee geïntegreerd wordt in de schoolwerking. Wat de speelplaats betreft, dromen we al jaren van een vergroeningstraject. Via het project Groene
Oase van de provincie werd Salto weerhouden en krijgt het de nodige centen en ondersteuning. Regionaal Landschap zal ons bijstaan in het ontwerpen van de ideale Salto Oase. Onze eigen groendienst zal helpen bij de uitwerking en aanleg. De eerste tegels werden alvast gewipt en de leerlingen zijn erg enthousiast.

In onze gemeente is er ook nog een aanbod buitengewoon onderwijs. Kleuter, lager en secundair onderwijs voor verschillende types en opleidingsvormen. Het BKLO nemen we mee in ons BOA verhaal. En we delen onze gebouwen en lokalen en versterken op deze manier beide werkingen.