N-VA Oud-Turnhout liegt

Schepen van financiën Paul Van Miert gaat in het recentste huis-aan-huis-blad van de N-VA een paar keer flink uit de bocht.  In het hoofdartikel "We zullen het met minder moeten doen" zegt hij dat de vorige schepen van financiën (GROEN!) een belastingverhoging had voorzien tegen 2010.  Straf is dat: de vorige schepen van Groen! moest er mee stoppen op 31 december 2006. De huidige schepen heeft die bevoegdheid pas van begin dit jaar.  Daarvoor zat financiën bij de huidige burgemeester, Leo Nys, en die kunnen we niet echt bij Groen! rekenen. Bezuinigen kan best nodig zijn, maar maak dan eerst iets minder fouten, luister naar goede raad, trap niet in opvallende valkuilen. Er zijn trouwens een aantal belastingen die niet geïnd worden (een beetje te moeilijk, we hebben er geen tijd voor...).  De vele waarschuwingen van Groen! tegen deelname aan participaties in Dexia hadden de financiële kater kunnen voorkomen.

Ons advies is alvast gratis.  Eerst zorgen dat beschikbare middelen binnenkomen, oppassen met je uitgaven en als je dan nog niet toekomt mag je over bezuinigen of nieuwe belastingen beginnen.

PERSBERICHT (24 november 2011)

 

 

In zijn huis aan huis blad zegt N-VA Oud-Turnhout bij monde van schepen Paul Van Miert dat het Groen! zou zijn die een belastingverhoging had voorgesteld in 2010.

 

Niets is minder waar. Begrotingen worden elk jaar opnieuw gemaakt door het schepencollege. Groen! maakt sedert 2007 geen deel meer uit van dit college en kan zulk een voorstel niet gedaan hebben.

 

We hebben bij de meerjarenplannen wel gewaarschuwd dat een mogelijke belastingverhoging zich in 2010 zou kunnen opdringen.

 

Door deze leugen te verspreiden bewijst Paul Van Miert zijn onkunde, of zijn slecht karakter.

Wat wel waar is, is dat we vanuit de oppositie reeds in de gemeenteraad van 17 september 2009 en bij herhaling in de gemeenteraden van 15 oktober 2009, 24 juni 2010 en 19 mei 2011, gewaarschuwd hebben tegen deelname in de participaties van Dexia. Je kan dit lezen in de respectievelijke gemeenteraadsverslagen.

Schepen Van Miert en het voltallig college heeft niet naar ons willen luisteren met alle gevolgen vandien voor de gemeentekas vandaag.