Kinderen, jeugd & gezinnen

06 December 2023

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van Oud-Turnhout en vormen zo een gezond tegengewichtvoor de stijgende vergrijzing in onze gemeente. We willen hen zoveel mogelijk kansen enondersteuning bieden en hen op die manier in Oud-Turnhout groot laten worden.We zijn trots op het vrijetijdsaanbod dat wordt aangeboden vanuit de Dienst Jeugd en Vrije tijd.


Onze speelpleinwerking is kwalitatief hoogstaand door het gevarieerde spelaanbod, de plezante
workshops en een enthousiaste, ervaren ploeg monitoren. Deze moni’s koesteren we, dit door te
blijven inzetten op waardering, ondersteuning, begeleiding, een degelijke opleiding en door hen
correct te verlon als studentenjobbers.
Jaarlijks organiseren we terugkerende activiteiten voor onze kinderen en jongeren. Zo is er de
klassieke Dag van de jeugdbeweging, de Buitenspeeldag. Dit jaar organiseren we voor de tweede
keer de Kunstendag voor kinderen. Er zijn de Openpoortdagen in Jeugdcentrum Zweepes Ven en we
zorgden in december voor een heus verwendag tijdens de pedagogische studiedag. Dit boeiend
programma ontstond door een fijne samenwerking tussen de Sportdienst, Dienstencentrum
Eigenaard, OC De Djoelen en de Jeugddienst.
Samen kan je zoveel meer!

Onze jeugddienst ondersteunt de jeugdverenigingen en het Jeugdhuis via de jeugdraad.
Elke week gaan er honderden jongeren in ons dorp naar de jeugdbeweging. KLJ, Chiro en Scouts-
leiders geven het beste van zichzelf om een leuk aanbod uit te werken. Kinderen kunnen er zich
amuseren en maken er vrienden voor het leven. Via het nieuwe reglement Investeringssubsidie en
Borgstelling bieden we de jeugdbewegingen en verenigingen ook financiële ondersteuning om hun
gebouwen te vernieuwen.

Voor veel activiteiten van onze jeugddienst kunnen we rekenen op heel wat gemotiveerde en
geëngageerde jongeren en ook in de Jeugdraad zien we jongeren op regelmatige basis. Deze
jongeren signaleren behoeften die we met de jeugddienst willen invullen, maar hiermee bereiken we
slechts een deel van onze jongeren. Het blijft een uitdaging om alle jongeren van OT, ook diegene die
geen deel uitmaken van een vereniging, te bereiken.
Een eigen laagdrempelige ontmoetingsplek waar jongeren elkaar vinden, is dan zeer belangrijk.
In Jeugdhuis de Splinter geeft een grote groep enthousiaste jongeren de werking vorm. Jammer dat
ze momenteel botsen op de beperkingen van de huidige locatie. Vandaar dat we momenteel intens
op zoek zijn naar een nieuwe stek. We hopen hier snel nieuwe perspectieven te hebben om deze
werking nog verder uit te bouwen.