Geen vergistingsinstallatie te Pannenfabriek

Op korte tijd is er heel wat commotie ontstaan rond een aanvraag voor het bouwen en exploiteren van een vergistingsinstallatie. Niet direct naast onze deur maar op een klein stukje Oud-Turnhout over de vaart. Met aan de ene kant een recreatiegebied met camping (op Turnhouts grondgebied) en aan de andere kant een woonwijk op grondgebied Ravels. De zuidkant is dan het kanaal Dessel - Schoten. Onze gemeente is geen vragende partij in dit dossier, maar de nodige vergunningen moeten hier wel gevraagd worden. We verwachten van ons bestuur dan ook een duidelijk NEEN tegen deze aanvraag. En met pak bezwaarschriften van burgers bestaat de kans dat ook de provincie geen vergunning zal verlenen. En hoop doet leven, zeker voor de mensen die in die omgeving wonen. In de woonstraten waar misschien dagelijks een stoet vrachtwagens zal passeren. De vergunningsaanvraag is

hier te lezen, al staan daar natuurlijk niet de leesbare details in waar de gemiddelde burger wat aan heeft. Dinsdag 17 januari om 20u is er een informatievergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De mensen in die omgeving zijn zich aan het organiseren en zullen zich niet zomaar aan de kant laten schuiven. Groen!Oud-Turnhout schaart zich achter dit protest.

Via Google.maps eens kijken waar het te doen is:

http://maps.google.be/maps?q=pannenfabriek+oud-turnhout&hl=nl&ll=51.3598...

 

PERSBERICHT

Groen! kant zich tegen vergistingsinstallatie te Pannenfabriek.

 

 

Momenteel loopt een openbaar onderzoek in het kader van een milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van een vergistingsinstallatie op de oude ontginningsgronden van de pannenfabriek aan het kanaal op de grens van Turnhout en Oud-Turnhout.

De aanvrager wil hier organisch afval, voedings-en mestoverschotten en vervallen voeding verwerken met een capaciteit van 90 000 ton per jaar.

Buurtbewoners reageren verontwaardigd, en terecht.

De locatie is omgeven door natuur-, recreatie- en landbouwgebied, is gelegen nabij het Turnhouts Vennegebied en onderworpen aan de vogelrichtlijnen. De ruimtelijke structuurplannen van Turnhout, Oud-Turnhout én de provincie voorzien dan ook in een verdere afbouw van industriële activiteit in dit gebied.

De gemeente Oud-Turnhout kan op basis van die plannen geen positief advies geven want daarin staat vermeld dat ze samen met Turnhout een nieuwe visie voor deze site moet opmaken. De provincie zou met het afleveren van een vergunning voor deze installatie eveneens volledig voorbijgaan aan haar eigen toekomstvisie.

Bovendien zou het afval worden aangeleverd en het restafval worden afgevoerd via de Vaartstraat in Ravels, een straat langsheen een woongebied waarvan de infrastructuur absoluut niet geschikt is om 20 tot 30 vrachtwagens per dag door te jagen.

We steunen dan ook de oproep van het actiecomité om massaal bezwaarschriften in te dienen bij het gemeentebestuur van Turnhout of Oud-Turnhout en zullen zelf ook bezwaar tegen deze installatie indienen.

 

Greet Oris

Fractievoorzitter Groen!Oud-Turnhout