Buitenschoolse opvang activiteiten

06 December 2023

Buitenschoolse opvang activiteiten

Elke gemeente heeft een uniek aanbod van buitenschoolse opvang en vrije tijdsactiviteiten voor kinderen uit de kleuter- en lagere school.

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen.
Vanaf 2026 krijgt het lokaal bestuur de regie in handen om met verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit te rollen. Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport dienen zo goed mogelijk samen te werken.

Samen werken om kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen te geven, maar ook keuzevrijheid en recht op rust. Voor de ouders biedt dit de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren. En het aanbod moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.
Een hele opdracht waar we al enthousiast mee aan de slag gingen. Zo werd er cijfermateriaal verzameld, werden er noden, dromen en verlangens in kaart gebracht.

Er kwam een kindbevraging, een ouder- en leerkrachtbevraging. Op basis van al deze gegevens werd er een missie en visie uitgeschreven en kwaliteitscriteria bepaald. Een eerste werkmoment met partners werd reeds georganiseerd. Een boeiende groep mensen uit heel diverse organisaties stelden hun organisatie en activiteiten voor. Er werd gepraat over de meerwaarde die elke organisatie heeft -of kan hebben- in het BOA verhaal, de meerwaarde die BOA kan bieden voor de organisatie, maar ook over de hindernissen die we zien in het organiseren van BOA activiteiten. Inspirerend! Wordt vervolgd.

Al deze resultaten worden gedeeld via het info blad en de website. We vinden het belangrijk om dit participatief aan te pakken en iedereen mee te nemen in dit verhaal.