Bestuursakkoord 2013-18 is rond

Bestuursakkoord 2013-18 is rond

persbericht: woensdag 19 december 2012 namens CD&V, Groen en sp.aCoalitie voor legislatuur 2013-2018: bestuursakkoord en bevoegdheden

We zijn rond, we hebben een bestuursakkoord en de bevoegdheden zijn verdeeld.Vanaf 1 januari 2013 nemen CD&V, Groen en sp.a samen bestuursverantwoordelijkheid op en gaan we de uitdaging aan een evenwichtige politiek te voeren van en voor Oud-Turnhout.In een beknopt bestuursprogramma (zie bijlage) werden de intenties voor de verschillende beleidsdomeinen vastgelegd. Het welzijn en de veiligheid van de burgers, de eigenheid van de gemeente en het behoud van gezonde financiën zijn daarin de voornaamste krachtlijnen.Dit politiek akkoord moet nu verder worden uitgewerkt in de verschillende beleidsplannen, steeds vertrekkende van drie basisprincipes: duurzaamheid, een sociale en rechtvaardige samenleving en een transparante en open communicatie.

Raadsleden, ambtenaren, werkgroepen en adviesraden worden bij de uitwerking van die lange termijnplannen sterk betrokken. We werken aan een verbetering van de inspraak van de burger en doen voor alle beleidsdomeinen een duurzaamheids- en sociale toets.

Vanmorgen legde Leo Nys bij provinciegouverneur Cathy Berx de eed als burgemeester af.Vanavond werd het bestuursakkoord formeel door de coalitiepartners ondertekend en werd de nieuwe beleidsploeg voor de volgende zes jaar voorgesteld.De wil om samen te werken is duidelijk, we zijn er dan ook van overtuigd dat we met dit bestuur heel wat kunnen bereiken de volgende jaren.

Leo Nys (CD&V): Burgemeester, Algemeen beleid, Veiligheid, Politie, Burgerlijke stand, Financiën

Jos Vinckx (CD&V): Openbare werken, Sport

Greet Oris (Groen): Duurzame ontwikkeling, Natuur en milieu, Ontwikkelingssamenwerking, Inspraak en informatie, Onderwijs

Leo Van Miert (sp.a): Ruimtelijke ordening, Huisvesting, Mobiliteit

Jos Van Troy (CD&V): Cultuur, Toerisme, Lokale economie, Land- en tuinbouw

Marleen Joris (CD&V): Ocmw-voorzitter, Sociale zaken, Gelijke kansen, Seniorenbeleid, Jeugd

INFO:

Leo Nys (0499-72 46 10)

Greet Oris (0479-48 12 30)

Leo Van Miert ( 0473-57 98 52)