Oud-Turnhout kleurt Groen

Oud-Turnhout kleurt Groen

Oud-Turnhout kleurt Groen - We investeren in de publieke ruimte.

Nieuwe parken en tuinen zijn de ideale plek voor spontane ontmoetingen. Hetzelfde geldt voor volkstuintjes, hangplekken en sportpleintjes.

  • We kiezen resoluut voor het concept van de brede school, die uitgroeit tot de draaischijf van de buurt. Op die manier springen we ook efficiënt om met onze infrastructuur.
  • Van oudercontacten maken we in overleg met de (basis)scholen een echte wijkactiviteit. Daar kunnen organisaties en verenigingen zich voorstellen aan ouders en kinderen.
  • We ondersteunen ontmoetingsinitiatieven op alle niveaus.
  • Met een buurtbudget, krijgt elk idee om van de wijk of de hele gemeente een betere plek te maken, een evenwaardige kans. Mensen kunnen ook nieuwe en originele initiatieven voorstellen. De beste drie realiseren we elk jaar.
  • We willen meer gemengde scholen en jeugdverenigingen en begeleiden de leerkrachten. De klas is de plek bij uitstek om te leren in gesprek te gaan met elkaar.
  • Samen sporten brengt mensen bij elkaar. Buurtsport beschouwt de buurt of de straat als context om sport aan te bieden. In de eerste plaats voor mensen die door omstandigheden niet aan sport kunnen doen, maar dat wel willen.
  • Het verenigingsleven kleurt mee Oud-Turnhout. Structurele financiering van verenigingen zorgt ervoor dat ze volop kunnen inzetten op hun werking.