N-VA Oud-Turnhout pikt (en liegt weer)

N-VA-krantje gelezen? Dat is het verkiezingsprogramma van Groen! in 2006, met titels en al (voor het grootste stuk toch).  Zij willen Oud-Turnhout doen geloven dat zij dat nu gaan uitvoeren.  Wij hebben daar toch wel wat bedenkingen bij:  om te beginnen hebben ze de laatste 6 jaar kansen genoeg gehad om dat te doen.

De samenwerking tussen de scholen versterken, zegt de partij die momenteel de schepen van onderwijs levert, alleen weet die schepen nog steeds niet waar die scholen liggen.

Nagaan of duurzaam bankieren loont, zegt de huidige schepen van financiën die elk voorstel tot duurzame beleggingen al jaren weglacht.

Meer hernieuwbare energie, zegt de partij die voorstelt om een extra kerncentrale te bouwen, en waarvan de huidige schepen van milieu totnogtoe geen initiatieven in die richting heeft genomen.

Toegankelijkheid van alle gebouwen, zegt de partij die vanuit de meerderheid de voorbije jaren zelfs geen plank aan het Hofke van Chantraine wilde leggen, zodat ook rolstoelpatiënten minstens het gelijkvloers van het gebouw kunnen betreden.

Meer centen voor sport en cultuur, zegt de schepen die al 6 jaar geen verhoging van de budgetten voor deze vzw's wil doorvoeren.

Uitbreiden van het sportaanbod, zegt de partij van een lijsttrekker die als ad-interim schepen van sport geen enkele beleidsdaad op het vlak van sport heeft gesteld, ... 

Als ik bovenstaande niet wist, zou ik bijna geloven dat die partij een coalitiepartner zou kunnen zijn... (het snijden in het budget van ontwikkelingssamenwerking houdt me nog net tegen).

Greet Orisgemeenteraadslid

 

ter informatie: N-VA ("Denken, Durven, Doen")

Paul Van Miert: sinds 2006: Schepen in Oud-Turnhout voor CD&V/N-VA met bevoegdheden: Lokale  Economie, Ontwikkelingssamenwerking, Inspraak, PWA, Communicatie en Informatie, Onderwijs

 Jan Sels:  schepen voor CD&V/N-VA met bevoegdheden: Natuur en Milieu, Toerisme, Feestelijkheden