Meerderheid doet verder

Meerderheid doet verder

Persbericht - 27 februari 2015 Tijdens de gemeenteraad van februari stapte Groen op omdat stemafspraken binnen de meerderheid niet werden nageleefd.  De voorbije week werd er intern vergaderd bij de drie meerderheidspartijen: CD&V, Sp.a en Groen.

Donderdagavond kwamen de drie partijen samen. Er werden geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd bij het bestuursakkoord. De drie partijen drukten ook de wens uit de huidige meerderheid met mekaar verder te willen zetten. De drie partijen kwamen overeen het bestuursakkoord verder loyaal uit te voeren.

Er werden afspraken gemaakt over een structurele verbetering van de werking binnen de meerderheid: een vast vergadermoment, betere aanwezigheden, een grotere betrokkenheid van de gemeenteraadsleden, een vaste agenda, evaluatiemomenten, opvolging bestuursakkoord en een betere controle op de uitvoering van de getroffen beslissingen.

De afsprakennota wordt verder uitgewerkt binnen het toekomstige meerderheidsoverleg.

Namens CD&V
Hans Van de Laer, voorzitter

Namens Sp.a
Leo Van Miert

Namens Groen
Bart Hermans, voorzitter