Bart Hermans

Schepen

Schepen van:
DUURZAME ONTWIKKELING, NATUUR EN MILIEU,
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, INSPRAAK EN INFORMATIE, ONDERWIJS